Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

АКРЕДИТУВАТИ

дієсл [дип] to accredit • ~ (когось) при главі держави to accredit (smb) to the Head of State • ~ (когось) при уряді to accredit (smb) at (to) a government • ~ (когось) як... to accredit (smb) as...
Ещё