Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

ІМУНІТЕТ

ім [дип] immunity; [юр] exemption • відмовлятися від ~у to renounce (waive) immunity • зловживати ~ом to abuse (misuse) immunity • мати ~ to be immune (from); enjoy immunity • надавати ~ to accord (grant) immunity • поважати ~ to respect immunity • відмова від ~у renunciation (waiver) of immunity • позбавлення ~у withdrawal of immunity • право на ~ entitlement (right) to immunity • привілеї та ~и privileges and immunities • строк (термін) дії привілеїв та ~ів duration of privileges and immunities • ~ від адміністративної відповідальності administrative immunity • ~ від кримінальної відповідальності exemption (immunity) from criminal liability • ~ від обшуку, реквізиції, накладення арешту та виконавчих дій exemption (immunity) from search, requisition, attachment or execution • ~ від покарання exemption (immunity) from punishment • ~ від юрисдикції закордонних судів exemption (immunity) from foreign jurisdiction (from the jurisdiction of foreign courts) • ~ за законом legal exemption • дипломатичний ~ diplomatic immunity • консульський ~ consular immunity • парламентський ~ parliamentary immunity • персональний ~ personal immunity
Ещё