Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)

АДМІНІСТРАТИВНОТЕРИТОРІАЛЬНИЙ

прикм administrative and territorial • ~ поділ країни administrative and territorial division of a country
Ещё