ІМ'Я

ім Christian name; first (given) name • знати всіх по іменах (персонально) to know (everyone) by name • надсилати на (чиєсь) ~ to address (to) • в ~ (когось / чогось) in the name (of) • в ~ здорового глузду in the name of common sense • від імені (за дорученням) in the name (of); on behalf (of) • від імені й за рахунок іншого (в тексті контракту) in the name and on behalf of another • від свого імені in one's own name • під іменем (ім'ям) under the name (of) • по імені by name • іменем закону in the name of (the) law • ~, по батькові та прізвище full name

Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук) 

ІМІТАЦІЯ →← ІЛЮЗІЯ

T: 0.083777798 M: 3 D: 3