ІНТЕРЕС

ім interest • виражати (чиїсь) ~и to express (smb's) interests • виявляти ~ (до) to display (show) interest (in) • відповідати (чиїмось) ~ам to accord with (meet) (smb's) interests • враховувати (чиїсь) ~и to consider (take into account / into consideration) (smb's) interests • захищати (чиїсь) ~и to defend (smb's) interests • зачіпати (чиїсь) ~и to affect (smb's) interests • зраджувати (чиїсь) ~и to betray (smb's) interests • мати взаємний ~ (взаємне зацікавлення) to be of mutual interest • представляти (чиїсь) ~и to represent (smb's) interests • протирічити (чиїмось) ~ам to run counter to (smb's) interests • ущемлювати (чиїсь) ~и to infringe upon (smb's) interests • в ~ах миру й загальної безпеки in the interests of peace and universal security • в ~ах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини in the interests of national security, economic welfare and human rights • в (чиїхось) ~ах in (smb's) interests • державні ~и state interests; interests of a state • духовні ~и spiritual interests • життєві ~и vital interests • законні ~и legitimate interests • корінні ~и basic interests • національні ~и national interests • страховий ~ insurable interest; (пайовий, частковий) partial interest

Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук) 

ІНТЕРНОВАНИЙ →← ІНТЕРВЕНЦІЯ

T: 0.116818811 M: 3 D: 3