ІНСТАНЦІЯ

ім authority; instance • передавати справу до вищої інстанції to refer (remit) a case to a higher authority (instance) • повернення до попередньої інстанції remand (for atrial) • суд вищої інстанці higher court • суд нижчої інстанції lower court • суд останньої інстанції court of the last resort • суд першої інстанції court of the first instance; trial court • у найвищій інстанції at the highest level • у нижчій інстанції at a lower level • апеляційна ~ appeals instance • вища судова ~ court of the last resort; highest judicial authority (instance) • остання ~ final (last) instance • перша ~ first instance • судова ~ degree of jurisdiction; instance

Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук) 

ІНСТИНКТ →← ІНСПЕКЦІЯ

T: 0.102518445 M: 3 D: 3