ПОСТІЙНИЙ

прикм (не тимчасовий) permanent; (встановлений – про комітет тощо) standing; (той, що триває) constant; continuous; (той, що постійно мешкає) resident на постійній основі on a permanent basis • постійна втрата працездатності permanent disability • постійна осілість permanent abode • постійна палата третейского суду permanent court of arbitration • постійне місце проживання permanent (place of) residence • постійне представництво при ООН permanent mission to the UNO • ~ комітет standing committee • ~ мешканець permanent resident • ~ нейтралітет permanent neutrality • ~ член (організації) permanent member • постійні органи ООН standing bodies of the UNO • постійні члени Ради Безпеки permanent members of the Security Council

Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук) 

ПОСТАВАТИ, ПОСТАТИ →← ПОСОЛЬСЬКИЙ

T: 0.084712523 M: 3 D: 3