ІНІЦІАТИВА

ім initiative • виступати із законодавчою ініціативою (ініціювати закон) to initiate a law (legislation) • виявляти ініціативу to initiate; display (show) an initiative • стримувати ініціативу to check (hold down) one's initiative • за власною ініціативою on one's own initiative • законодавча ~ initiation of bills (of laws); legislative initiative; legislation • мирна ~ peaceful initiative • творча ~ creative initiative

Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук) 

ІНАКОМИСЛЕННЯ →← ІМУНІТЕТ

T: 0.114228336 M: 3 D: 3