АДВОКАТ

ім counsel; lawyer; legal adviser; [англ тж] (баристер; адвокат вищого рангу, що виступає в суді) barrister; (повірений; соліситор) solicitor; [рідк] advocate; [амер] attorney (at law); counsellor (at law) • бути представленим адвокатом to be represented by a counsel (by a lawyer) • викликати адвоката to summon a counsel • виступати як головний ~ сторони to lead in the case • відмовлятися від адвоката to waive a counsel (legal aid / assistance / defence); (захищати себе в суді) to act as attorney pro se (as one's own attorney / counsel / lawyer); conduct one's own defence; serve one's own counsel • захищати себе (захищатися) через адвоката to defend oneself by a counsel • консультуватися в на to consult a counsel; take a counsel's opinion • наймати на to hire (retain) a counsel (a lawyer) • позбавляти звання на to disbar • призначати адвоката to appoint (assign) a counsel (a lawyer) • стати ~ом to be admitted (called) to the Bar; become a lawyer; go to (join) the Bar • колегія ~ів the Bar; [амер] the Bar Association • право на представництво ~ом right to a counsel • призначення на appointment (assignment) of a counsel (of a lawyer) • Спілка адвокатів України Ukrainian Bar Association; Union of Advocates of Ukraine • судді та ~и the bench and the bar • ~ відповідача counsel for the defence; defence (defendant's, defending) attorney (counsel, lawyer) • ~ захисту (захисник) counsel for the defence; defence (defendant's, defending) attorney (counsel, lawyer) • ~ за призначенням суду court-appointed attorney (counsel, lawyer) • ~ за угодою arranged (obtained) attorney (counsel, lawyer) • ~ із кримінальних справ criminal lawyer • ~ із правом виступу в будь-якому суді attorney at large • ~ із трудових справ labour lawyer • ~ із цивільних справ civil practice lawyer • ~ корони [Великобританія] (державний обвинувач у кримінальних справах) Crown counsel (lawyer) • ~ обвинувачення (обвинувач) counsel for the prosecution; prosecuting attorney (counsel, lawyer); prosecutor • ~ позивача counsel for the plaintiff; plaintiff's attorney (counsel, lawyer) • ~ протилежної сторони opposing attorney (counsel, lawyer) • ~ сім'ї family lawyer • ~ у справах із спадщини succession lawyer • ~ у справах неповнолітніх juvenile lawyer • ~, що веде справи корпорацій corporate (corporation) lawyer; (підприємців) business lawyer • ~, що виступає в апеляційному суді appellate lawyer • ~, що виступає в суді першої інстанції trial counsel (lawyer) • ~, що захищає інтереси держави attorney (lawyer) for the government • головний ~ Chief Counsel • головний ~ сторони leading (senior) counsel; leader in a lawsuit • королівський ~ [Великобританія] King's (Queen's) Counsel • приватний ~ private attorney (counsel, lawyer)

Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук) 

АДВОКАТСЬКИЙ →← АДАПТУВАТИСЯ

T: 0.122802153 M: 3 D: 3